Постанова Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р. № 858 “Про затвердження Класифікатора звернень громадян”

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

 від 24 вересня 2008 р. N 858

 

Київ

Про затвердження Класифікатора звернень громадян

 

Із змінами і доповненнями, внесеними

постановами Кабінету Міністрів України

від 8 грудня 2009 року N 1338,

від 2 листопада 2011 року N 1126

 

З метою підвищення ефективності роботи із зверненнями громадян Кабінет Міністрів України постановляє:

 

1. Затвердити Класифікатор звернень громадян (далі – Класифікатор), що додається.

 

2. Центральним та місцевим органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим забезпечити застосування Класифікатора у діяльності, пов’язаній з розглядом звернень громадян.

 

3. Центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям щокварталу інформувати Кабінет Міністрів України про стан роботи із зверненнями громадян і порушені у них питання, подавати у разі потреби пропозиції щодо їх вирішення.

 

4. Рекомендувати органам місцевого самоврядування застосовувати Класифікатор у діяльності, пов’язаній з розглядом звернень громадян.

 

5. Внести у додаток 4 до Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. N 348 (Офіційний вісник України, 1997 р., число 16, с. 85), зміну, що додається.

 

6. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2009 року.

 

 

Прем’єр-міністр України

Ю. ТИМОШЕНКО

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 24 вересня 2008 р. N 858

 

 

 

Класифікатор звернень громадян

I. Характеристика звернення

1. За формою надходження

 

1.1. Поштою

 

1.2. На особистому прийомі

 

1.3. Через уповноважену особу

 

1.4. Через органи влади

 

1.5. Через засоби масової інформації

 

1.6. Від інших органів, установ, організацій

2. За ознакою надходження

 

2.1. Первинне

 

2.2. Повторне

 

2.3. Дублетне

 

2.4. Неодноразове

 

2.5. Масове

3. За видами

 

3.1. Пропозиція (зауваження)

 

3.2. Заява (клопотання)

 

3.3. Скарга

4. За статтю авторів звернень

 

4.1. Чоловіча

 

4.2. Жіноча

5. За суб’єктом

 

5.1. Індивідуальне

 

5.2. Колективне

 

5.3. Анонімне

6. За типом

 

6.1. Телеграма

 

6.2. Лист

 

6.3. Усне

7. За категоріями авторів звернень

 

7.1. Учасник війни

 

7.2. Дитина війни

 

7.3. Інвалід Великої Вітчизняної війни

 

7.4. Інвалід війни

 

7.5. Учасник бойових дій

 

7.6. Ветеран праці

 

7.7. Інвалід I групи

 

7.8. Інвалід II групи

 

7.9. Інвалід III групи

 

7.10. Дитина-інвалід

 

7.11. Одинока мати

 

7.12. Мати-героїня

 

7.13. Багатодітна сім’я

 

7.14. Особа, що потерпіла від Чорнобильської катастрофи

 

7.15. Учасник ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС

 

7.16. Герой України

 

7.17. Герой Радянського Союзу

 

7.18. Герой Соціалістичної Праці

 

7.19. Дитина

 

7.20. Інші категорії

8. За соціальним станом авторів звернень

 

8.1. Пенсіонер

 

8.2. Робітник

 

8.3. Селянин

 

8.4. Працівник бюджетної сфери

 

8.5. Державний службовець

 

8.6. Військовослужбовець

 

8.7. Підприємець

 

8.8. Безробітний

 

8.9. Учень, студент

 

8.10. Служитель релігійної організації

 

8.11. Особа, що позбавлена волі; особа, воля якої обмежена

 

8.12. Інші

9. За результатами розгляду

 

9.1. Вирішено позитивно

 

9.2. Відмовлено у задоволенні

 

9.3. Дано роз’яснення

 

9.4. Звернення, що повернуто авторові відповідно до статей 5 і 7 Закону України “Про звернення громадян”

 

9.5. Звернення, що пересилається за належністю відповідно до статті 7 Закону України “Про звернення громадян”

 

9.6. Звернення, що не підлягає розгляду відповідно до статей 8 і 17 Закону України “Про звернення громадян”

II. Основні питання, що порушуються у зверненнях громадян

Індекс

Зміст питання

 

010

Промислова політика

 

020

Аграрна політика і земельні відносини

 

030

Транспорт і зв’язок

 

040

Економічна, цінова, інвестиційна, зовнішньоекономічна, регіональна політика та будівництво, підприємництво

 

050

Фінансова, податкова, митна політика

 

060

Соціальний захист

 

070

Праця і заробітна плата

 

080

Охорона здоров’я

 

090

Комунальне господарство

 

100

Житлова політика

 

110

Екологія та природні ресурси

 

120

Забезпечення дотримання законності та охорони правопорядку, реалізація прав і свобод громадян

 

130

Сім’я, діти, молодь, ґендерна рівність, фізична культура і спорт

 

140

Культура та культурна спадщина, туризм

 

150

Освіта, наукова, науково-технічна, інноваційна діяльність та інтелектуальна власність

 

160

Інформаційна політика, діяльність засобів масової інформації

 

170

Діяльність об’єднань громадян, релігія та міжконфесійні відносини

 

180

Діяльність Верховної Ради України, Президента України та Кабінету Міністрів України

 

190

Діяльність центральних органів виконавчої влади

 

200

Діяльність місцевих органів виконавчої влади

 

210

Діяльність органів місцевого самоврядування

 

220

Обороноздатність, суверенітет, міждержавні і міжнаціональні відносини

 

230

Державне будівництво, адміністративно-територіальний устрій

 

240

Інше

 

250

Позицію виключено

 

 

 

 

Примітка. За відповідним індексом можуть визначатися додаткові питання у його межах, наприклад від 010 до 019.

 

(розділ II із змінами, внесеними згідно з постановами

Кабінету Міністрів України від 08.12.2009 р. N 1338,

від 02.11.2011 р. N 1126)

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 24 вересня 2008 р. N 858

 

 

 

ЗМІНА,

що вноситься у додаток 4 до Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації

 

У розділі “Реєстраційно-контрольна картка” (лицьовий бік) позицію

“Індекси питання і підпитання

заповнюються відповідно до форми статистичного звіту про розгляд звернень громадян в організаціях згідно з переліком питань і підпитань, визначених відповідними організаціями”

 

 

 

 

 

 

замінити такою позицією:

“Індекси основних і додаткових питань

заповнюються за основними питаннями, що порушуються у зверненнях громадян і визначені у Класифікаторі звернень громадян, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р. N 858, та додатковими питаннями, визначеними відповідними організаціями”.

Записи закриті.

Категорії
Архіви
Счётчик на месяц